Prywatność

Czym jest Leasing?

Leasing pozwala firmom i osobom na elastyczne korzystanie z potrzebnego majątku bez konieczności ponoszenia pełnej kwoty jego kosztów zakupu. Jest to także forma finansowania, która umożliwia uniknięcie konieczności inwestowania dużej sumy pieniędzy na początku inwestycji.

Leasing to umowa finansowa pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, gdzie leasingodawca udostępnia drugiej stronie, czyli leasingobiorcy, do czasowego używania określony majątek, najczęściej sprzęt lub pojazd. Leasing jest popularną formą finansowania zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych.

Podstawowe elementy umowy leasingowej obejmują:

Leasingodawca: Jest to firma finansowa lub instytucja leasingowa, która udostępnia majątek w leasing.

Leasingobiorca: To strona, która korzysta z przedmiotu leasingu. Może to być przedsiębiorstwo lub osoba prywatna.

Przedmiot leasingu: To konkretny majątek, który stanowi przedmiot umowy leasingowej. Może to być sprzęt, pojazd, maszyna, a nawet nieruchomość.

Okres leasingu: To czas, na jaki zawierana jest umowa leasingowa. W zależności od rodzaju przedmiotu leasingu, okres ten może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat.

Opłaty leasingowe: Leasingobiorca płaci regularne opłaty za korzystanie z przedmiotu leasingu. Mogą to być równomierne raty miesięczne, kwartalne lub roczne.

Istnieją różne formy leasingu, takie jak:

Leasing finansowy: Leasingodawca udostępnia przedmiot leasingu na określony czas, po którym leasingobiorca ma opcję wykupu majątku za ustaloną wartość.

Leasing operacyjny: Jest to forma leasingu, w której leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu na z góry ustalony okres, a po jego zakończeniu może zwrócić przedmiot leasingu, przedłużyć umowę lub zakupić przedmiot za jego bieżącą wartość rynkową.

Reasumując Leasing daje możliwość korzystania z maszyny bez konieczności kupowania jej od razu. Środki finansowe możemy wówczas wykorzystać na inne cele np. na zakup czy remont lokalu, jego wyposażenie bądź na inne cele. W trakcie sezonu maszyna do lodów sama będzie zarabiała na spłatę raty leasingowej.