Prywatność

Jakie korzyści daje leasing?

Leasing oferuje szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób prywatnych. Oto kilka głównych korzyści z korzystania z usług leasingu:

Unikanie Wysokich Kosztów Początkowych: Leasing pozwala na korzystanie z potrzebnego sprzętu czy pojazdu bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu. To szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z najnowocześniejszego sprzętu bez potrzeby dużego wydatku na jego zakup.

Optymalizacja Płynności Finansowej: Leasing umożliwia rozłożenie kosztów na okres trwania umowy, co może pomóc w lepszym zarządzaniu płynnością finansową. Stałe, regularne raty leasingowe ułatwiają planowanie budżetu.

Aktualizacja Technologii: W przypadku leasingu sprzętu technologicznego, przedsiębiorstwa mogą regularnie aktualizować swoje urządzenia do najnowszych modeli bez konieczności inwestowania w zakup nowego sprzętu.

Optymalne Wykorzystanie Aktywów: Leasing pozwala firmom na korzystanie z potrzebnych aktywów przez okres ich największej użyteczności, a następnie zwrócenie ich lub ich wymianę na nowsze modele.

Podatek VAT: leasing może skutkować korzyściami podatkowymi, ponieważ płatności leasingowe mogą być odliczone od podatku VAT a raty stanowią koszt.

Brak Ryzyka Wartości Resztkowej: W przypadku leasingu finansowego, leasingodawca ponosi ryzyko związane z wartością rynkową przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Leasingobiorca może zdecydować się na wykupienie przedmiotu za wcześniej ustaloną wartość.

Szybkie Dostosowanie do Zmian: Leasing umożliwia elastyczne dostosowywanie się do zmian w potrzebach przedsiębiorstwa lub osobistych preferencji, ponieważ można łatwo zmieniać przedmioty leasingu po zakończeniu umowy.

Warto jednak pamiętać, że korzyści te mogą się różnić w zależności od rodzaju leasingu oraz specyfiki branży czy sytuacji finansowej leasingobiorcy.